İstikbal-i Kıble ne demektir? Kıbleye Yönelme Şartı Nedir

Kelime olarak "Kıble'ye yönelmek" anlamına gelen istikbâl-i kıble, namazın şartlarından olup namazı kıbleye yönelerek kılmak demektir. Kıble, Mekke'de kullanan Kâbe istikametidir. İstikbâl-i kıble de, Kâbe'ye yönelmek demektir. Namaz kılan kimse kıbleye yönelmezse, na­mazı sahih olmaz. Namazda bir özür ol­madıkça göğsü kıbleden çevirmek bile namazı bozar. Namazda kıbleye yönelmek gerektiği kitap, sünnet ve icmâyla sabittir.

Kıble Kâbe'nin binası değil, arsası ve alanıdır. Kıblenin yönünü bilmeyen kişinin kıbleyi sorup öğrenmesi gerekir. Kıble yönü yanlış tayin edilerek kılınan namaz iade edilmelidir.

Kabeden Kaç Derecelik Sapma Namaz İçin Geçerlidir?


Kâbe yönünden 45 derecelik sağ ve sol sapmalar kıbleden sapma sayılmaz. Kıblenin yönünü soracak kimse yoksa ve kıble bilinmiyorsa; yıldız, güneş, rüzgar gibi doğal belirtilerle kıble bulunmaya çalışılır. Namaz içinde kıble yönü anlaşılırsa, namaz bozulmadan o tarafa yönelip namaz bitirilir. Hastalık, düşman, vahşi hayvan nedeniyle kıbleye dönemeyen kişi kendisi için en rahat tarafa döner.